En bra start

Med "Bokslutsspecar", "Matchning" och "Koncernredovisning" kommer du en bra bit på väg. Bort från exceltrassel och manuell handpåläggning. Därefter kan du ta nästa steg och utöka med ytterligare smarta applikationer för en heltäckande lösning.

Smarta, snabba och enkla boksslutsspecifikationer
 • Digitaliserar och effektiviserar bokslutsprocessen
 • Skapar bokslutsspecar i realtid med en samlad överblick
 • Månatliga avstämningsspecar möjliggör rättvisande underlag för månadsbokslut
 • Höjer statusen på redovisningen
 • Smarta och snabba integrationslösningar – anpassat efter kundens behov
Snabb avstämning av omfattande transaktionskonton
 • Matchar extern data mot transaktionskonton
 • Skapar avstämningsunderlag
 • Direkt koppling till kontoavstämning i BS bokslutsspecar
 • Digital dokumentation
 • Identifierar smarta lösningar för automatkontering
 • Hög matchningsgrad utifrån identifierade kundanpassade urval
Snabb och säker konsolidering av de sammanställda räkenskaperna
 • Digitaliserad konsolidering av koncernens redovisning
 • Digitaliserad mellanhavandeavstämning för alla koncernföretag som automatelimineras utan manuella korrigeringar
 • Snabb och effektiv mappning av koncernföretagens saldon – oavsett kontoplan
 • Resultaträkning, balansräkning, noter och kassaflöde skapas på en bråkdels sekund efter mappning
 • Exportfunktioner som visar ”koncernlakanet”
 • Dynamiskt system som möjliggör kundspecifika anpassningar
 • Inget excelträsk längre!

Alla applikationer - en översikt

Bokslutsspecar, Matchning och Koncernredovisning är våra vanligaste applikationer som kan användas var för sig, eller kombinerade. Men SPECease kan ta dig ännu längre - vi har fler smarta applikationer. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss för mer information

SPECease smarta ekonomiapplikationer är utvecklade av KomRedo AB, en redovisnings- och revisionsbyrå. Kontakta oss för mer information om SPECease och vad vi kan göra för dig. 

Adress: Storgatan 32, 753 31 Uppsala

E-post: info@komredo.se

Telefon: 021-448 17 70

SPECease är ett programpaket med smarta applikationer, utvecklat av KomRedo AB.