M O D E R N T  S Y S T E M S T Ö D

Smarta, enkla och snabba verktyg som effektiviserar ekonomi- och revisionsprocesser

SPECease - ETT NYTT WEBBASERAT SYSTEM SOM FÖRENKLAR OCH SPARAR BÅDE TID OCH PENGAR

SPECease - utvecklat för kommuner och landsting/regioner

SPECease - webbaserade verktyg för ekonomi- och revisionsprocesser

Behovet av ett smart, snabbt och lätt sätt för att få koll på bokslutsspecifikationer var utgångspunkten för initiativtagaren bakom SPECease. Dessutom möjligheten att genomföra månatliga avstämningar (inkl. matchning av konton) och månadsbokslut utvecklar redovisningen!

SPECease utvecklar nya webbaserade verktyg som förenklar ditt arbete, sparar din tid -och pengar! 

SPECease är utvecklat för kommuner och landsting av en ekonom för ekonomer!


"Tidsbesparingen betyder mycket. Det går snabbt och enkelt! Genom SPECease-Bokslutsspecar skapas snabbt en överblick - man får koll och kontroll!"

Thomas, Ekonomichef

Under 2017 lanserade SPECease flera olika webbaserade verktyg för ekonomiprocesser som är enkla, smarta och effektiva. 

System för att hantera bokslutsspecar

Systemet möjliggör en månatlig avstämningsprocess - helt digitalt! Flera användare kan arbeta i systemet samtidigt vilket bidrar till en effektivare process. Dessutom en smart överskådlighet av samtliga bokslutsspecifikationer som underlättar uppföljningen. Inga kalkylark är längre nödvändiga!

System för matchning

Effektiviserar den löpande kontoavstämningen av t.ex. finansiella transaktioner mot redovisningen. Resultatet dokumenteras digitalt enligt förutbestämda frekvenser. 

System för revision - Revisionsportalen

Systemet är utvecklat för att stödja den kommunala revisionen i dess arbete med den grundläggande granskningen.


"Underlagen ska utgå från existens, riktighet och tillämpning. De ska i samlad form vara ändamålsenliga samt rättvisande och granskas slutligen av revisorerna."