Snabb säker leverans av kvalitetssäkrad data till SCB.

Snabb och säker konsolidering av de sammanställda räkenskaperna.

Analysverktyg med Industri 4.0 som utgångspunkt.

Smarta, snabba och enkla boksslutsspecifikationer.

Systemverktyg för finansiell projektstyrning.

Snabb avstämning av omfattande transaktionskonton. 

Senaste nytt

Tester av internationell revisionsföretag utförda.
Ännu en kvalitetsstämpel på SPECease KomRedos koncernkonsolideringsprogram SPECease har formellt granskats av […]
Många har redan upptäckt nyttan med programmet SPECease. Nu har vi utvecklat ännu fler smarta systemlösningar – som vanligt i samarbete med några av de främsta experterna i Sverige, utifrån våra kunders behov.
"Koncernbokslutssystemet KR är ett konsolideringsprogram för sammanställda räkenskaper. Intresset för programmet har verkligen tagit fart under året, och vi kan nu konstatera att det är ett av våra populäraste applikationer."

Applikationer skapade för dig

”Det måste vara lätt att göra rätt”. Det var grundidén som formade SPECease – applikationer för ekonomer, av ekonomer. Det var tio år sedan, och idag är det precis det vi erbjuder – ett enkelt system som du kan lita på.

SPECease flexibla system består av flera olika delar, som tillsammans bildar en oslagbar helhet. Vårt system hämtar uppgifter från ditt befintliga ekonomisystem och register, för att sedan ge dig en omedelbar överblick, med uppgifter du kan lita på. 

Vårt mål: ”Det ska vara lätt och bli rätt”

SPECease molnbaserade lösning har redan förenklat processer för både stora och små organisationer.

Underlagen ska utgå från existens, riktighet och tillämpning. De ska i samlad form vara ändamålsenliga samt rättvisande och granskas slutligen av revisorerna.

Tidsbesparingen betyder mycket. Det går snabbt och enkelt! Genom SPECease-Bokslutsspecar skapas snabbt en överblick – man får koll och kontroll!

Äntligen får jag den överblick jag efterfrågat. Den manuella hanteringen är ett minne blott – nu har vi en trygg digital process!

Smarta integrationer

Enkel och webbaserad lösning med smidig integration till dina befintliga system.

Enkelt att anpassa

Flera moduler som vi enkelt anpassar till dina behov.

Vi ger dig mer

Utbildning och generös support som ger mer.

Överblick och kontroll

Specease olika moduler ger dig den överblick och kontroll du behöver.

Kontakta oss för mer information

SPECease smarta ekonomiapplikationer är utvecklade av KomRedo AB, en redovisnings- och revisionsbyrå. Kontakta oss för mer information om SPECease och vad vi kan göra för dig. 

Adress: Storgatan 32, 753 31 Uppsala

E-post: info@komredo.se

Telefon: 021-448 17 70

SPECEase är ett programpaket med smarta applikationer, utvecklat av KomRedo AB.