En heltäckande lösning

Bort från exceltrassel och manuell handpåläggning.
Med SPECease smarta applikationer får du en effektiv, enkel och heltäckande lösning.

Snabb säker leverans av kvalitetssäkrad data till SCB.
 • Snabbare och säkrare leverans till SCB.
 • Kvalitetssäkring av historiska och framtida data.
 • Möjlighet för vidare analys av data genom avancerad datasimulering.
Analysverktyg med Industri 4.0 som utgångspunkt.
 • Möjlighet att förutsäga framtida scenarier utifrån kommunens/ regionens egna förutsättningar och politiska beslut.
 • Analys av befintliga och historiska data.
 • Utveckla en långsiktig och hållbar strategi.
Systemverktyg för finansiell projektstyrning.
 • Snabb och tydlig översikt över projektets finansiella status.
 • Ovärderliga applikationer för kontroll över status och faser.
Smarta, snabba och enkla boksslutsspecifikationer.
 • Digitaliserar och effektiviserar bokslutsprocessen
 • Skapar bokslutsspecar i realtid med en samlad överblick
 • Månatliga avstämningsspecar möjliggör rättvisande underlag för månadsbokslut
 • Höjer statusen på redovisningen
 • Smarta och snabba integrationslösningar – anpassat efter kundens behov
Snabb avstämning av omfattande transaktionskonton.
 • Matchar extern data mot transaktionskonton
 • Skapar avstämningsunderlag
 • Direkt koppling till kontoavstämning i BS bokslutsspecar
 • Digital dokumentation
 • Identifierar smarta lösningar för automatkontering
 • Hög matchningsgrad utifrån identifierade kundanpassade urval
Snabb och säker konsolidering av de sammanställda räkenskaperna.
 • Digitaliserad konsolidering av koncernens redovisning
 • Digitaliserad mellanhavandeavstämning för alla koncernföretag som automatelimineras utan manuella korrigeringar
 • Snabb och effektiv mappning av koncernföretagens saldon – oavsett kontoplan
 • Resultaträkning, balansräkning, noter och kassaflöde skapas på en bråkdels sekund efter mappning
 • Exportfunktioner som visar ”koncernlakanet”
 • Dynamiskt system som möjliggör kundspecifika anpassningar
 • Inget excelträsk längre!

Kontakta oss för mer information

SPECease smarta ekonomiapplikationer är utvecklade av KomRedo AB, en redovisnings- och revisionsbyrå. Kontakta oss för mer information om SPECease och vad vi kan göra för dig. 

Adress: Storgatan 32, 753 31 Uppsala

E-post: info@komredo.se

Telefon: 021-448 17 70

SPECease är ett programpaket med smarta applikationer, utvecklat av KomRedo AB.