Stort intresse för ”Koncernredovisning”

Under 2022 har intresset ökat kraftigt för SPECease modul KR, Koncernredovisning.

”Koncernbokslutssystemet KR är ett konsolideringsprogram för sammanställda räkenskaper. Intresset för programmet har verkligen tagit fart under året, och vi kan nu konstatera att det är ett av våra populäraste applikationer”, säger Camilla Karlsson, VD på KomRedo AB som utvecklar SPECease.

Programmet KR används med fördel tillsammans med SPECease övriga applikationer. Vill du veta mer om KR och SPECease? Kontakta KomRedo AB via e-post: info@komredo.se eller telefon: 021-448 17 70